Zpracováváme projekty a revize na Vámi požadované stavby či rekonstrukce.

Na každou větší zakázku (rekonstrukce nebo nová elektroinstalace v bytě, rodinném domě, bytovém domě atd.) je naší firmou na základě požadavků zákazníka vypracována projektová dokumentace a cenová nabídka. Dokumentace se skládá z půdorysu objektu, ve kterém jsou zakresleny rozvody elektřiny a ze schématu zapojení rozvaděčů.

Nové instalace provádíme v rodinných a bytových domech, průmyslových a rekreačních objektech. Provádíme je formou kompletní dodávky:

1

dodáváme projektovou dokumentaci

2

veškerý materiál potřebný k realizaci

3

výchozí revizní zprávu

Také provádíme:

 • revize vyhrazených elektrických zařízení a to výchozí, pravidelné i mimořádné:
 • revize elektrických zařízení nízkého napětí (do 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných) v prostorách bez nebezpečí výbuchu se specializací na prů- myslové
 • elektroinstalace, v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru a elektrické instalace strojních zařízení.
 • revize elektroinstalací rodinných domů, bytů, průmyslových objektů, škol, kancelářských budov, úřadů, skladů a výrobních hal.
 • revize elektrických přípojek nízkého napětí.
 • revize staveništních rozvaděčů a prozatimních elektrických zařízeních na stavbách a demolicích.
 • revize systémů ochrany před bleskem a přepětím (hromosvodů).
 • revize elektro spotřebičů (spotřebiče informační techniky a spotřebiče pro domácnost, například počítače, monitory, tiskárny, kopírky, varné konvice, chladničky atd.).
 • revize elektro nářadí (například nářadí držené v ruce jako vrtačky, brusky, pilky atd.).

V souvislosti s elektro revizní činností:

 • vypracováváme seznam objektů s určením revizních lhůt.
 • vypracováváme plán revizí elektrických zařízení a pravidelně jej aktualizujeme.
 • vytváříme evidenci elektro spotřebičů a nářadí.
 • zbavíme Vás hlídání jakékoliv lhůty elektrorevizí.
 • odstraňujeme závady zjištěné při revizích elektrických zařízení, elektroinstalací, hromosvodů, elektro nářadí a spotřebičů

Měsíc před vypršením termínu pravidelné revize Vás sami kontaktujeme a na tuto skutečnost upozorníme.

Máte zájem o zpracování projektů nebo revizi stavby či rekonstrukce?

Kontaktujte nás!

+420 602 845 485
+420 602 845 485

Projekty a realizace